พิเศษ!สุด สำหรับโรงเรียน สถานศึกษา บุคคลทั่วไป จากราคาปกติ ลดพิเศษ 25-35%

สนใจสมัครตัวแทนจำหน่าย ติดต่อ 089-2697184 คุณบุญชัย

สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >>> ระบบบริหารงานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน

ระบบบริหารงานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน

รายละเอียด:ระบบบริหารงานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน

โปรแกรมพัสดุสำเร็จรูปรายแรกที่ช่วยบริหาร
จัดการพัสดุของโรงเรียนได้ครบวงจรทุกเรื่อง และทุกด้าน

ไม่ว่าจะเป็น การวางแผนการจัดซื้อ การจัดทำเอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง การลงบัญชีวัสดุ การลงทะเบียนคุมวัสดุที่มีอายุการ
ใช้งานนาน การลงทะเบียนครุภัณฑ์ การลงทะเบียนคุมทรัพย์สิน
การคิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน การสำรวจพัสดุประจำปี การแจ้งชำรุด หายการจำหน่ายทรัพย์สินรวมถึงการจัดทำรายงาน
ต่าง ๆ เกี่ยวกับพัสดุ ใช้งานง่าย เพียงป้อนข้อมูลตาม
แบบฟอร์มที่กำหนดไว้ นอกนั้นโปรแกรมจัดการให้เอง
โดยอัตโนมัติ

ความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูลของ โปรแกรม


  การจัดทำชุดเอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง ทีเดียวทั้งชุด โดยสามารถส่งข้อความที่ซ้ำ ๆ กันไป
  กรอกในช่องป้อนให้ตลอดทั้งเอกสาร

 
ได้
 
   
   แบบฟอร์มเอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง มีให้เลือกใช้ทั้งแบบประถม หรือแบบมัธยม 

 

ได้
 
   ลงบัญชีวัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์ ทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เองโดยอัตโนมัติ   เมื่อพิมพ์เรื่องจัด
   ซื้อพัสดุ 

 
ได้
 
   ลงบัญชีรับ-จ่ายวัสดุย้อนหลังเพิ่มเติม สามารถจัดเีรียงรายการตามลำดับวันที่   และกระทบ
  
ยอดคงเหลือให้ใหม่อัตโนมัต

 
ได้
 
   
  พิมพ์บัญชีวัสดุแยกตามชนิดออกทางเครื่องพิมพ์ได้

 
ได้

   ปิดบัญชี ทำยอดยกไปยกมาเมื่อสิ้นปี 

 
ได้
   ลงทะเบียนครุภัณฑ์ ทะเบียนคุมทรัพย์สินย้อนหลัง และสามารถจัดเรียงลำดับให้ใหม่ตาม
   ปีงบประมาณ

 
ได้
   
  คิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินทั้งหมดทุกรายการได้ในการสั่งการเพียงครั้งเดียว

 
ได้

   พิิมพ์รายการพัสดุ เพื่อสำรวจพัสดุประจำปีแยกตามฝ่าย งาน หมวด หรือตามปีงบประมาณ    ตามชนิดของพัสดุ

 
ได้

   แจ้งพัสดุชำรุด สูญหาย หรือเสื่อมสภาพ และพิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์ 
 

ได้

   จำหน่ายพัสดุ และพิมพ์รายงานสรุปออกทางเครื่องพิมพ์
 

ได้

   พิมพ์ทะเบียนครุภัณฑ์ ทะเบียนคุมทรัพย์สินออกทางเครื่องพิมพ์
 

ได้

   พิมพ์รายงานทรัพย์สินคงเหลือสุทธิ เพื่อรายงานสำนักงานเขตฯ
 
ได้

 อัปเกรดฟรีตลอดอายุการใช้งาน 
 เพื่อลดภาระด้านงบประมาณของโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก  จึงเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่สามารถอัปเกรด เพิ่มคุณลักษณะ หรือทำการแก้ไขข้อผิดพลาดในการทำงาน
ของโปรแกรม (Bug) ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ตลอดอายุการใช้งาน ผ่านเวปไซต์ได้

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณบุญชัย
โทร : 089-2697184

 


โปรแกรมพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน

รหัสสินค้า: 000010
ปกติ 7,000.00 บ.
พิเศษ 3,800.00 บ.
โปรแกรมพัสดุ
  Tell a Friend


Total: 1: